Kácení u Kunratického lesa

Káceni v Zeleném údolí – otázky a odpovědi

Kdo jsme a čeho chceme dosáhnout

Spolek Kunratice žijou se v místním veřejném prostoru pohybuje již pátým rokem. Jednou z našich aktivit je ochrana přírody, sledujeme místní kauzy, informujeme o nich a vstupujeme do nich pragmaticky, prostředky právního státu. Nejsme aktivisté, kteří se přivazují ke stromu 🙂

Naším cílem v kauze kácení je, aby nezapadla a neopakovala se. Majitel pozemku pochybil a měl by za to být potrestán (tj. zaplatit pokutu) a poučit se, že porušování dohod má následky. 

Deklarovaným záměrem investora je vybudování veřejného sadu a kultivace prostoru ku prospěchu všech procházejících. K tomu ale nebylo třeba vykácet stromy, které zde rostly desítky let. Tento rozpor (který majitel vysvětluje jako pochybení realizační firmy), bereme jako důvod ke bdělosti nás všech. 

Proč otevřený dopis a ne petice?

Protože peticí vystupujete proti úřadům, my ale chceme být na jejich straně a táhnout za jeden provaz. Chceme své síly spojit a nikoliv štěpit. Jsme v kontaktu s odborem ŽP na místní radnici a MHMP i s Českou inspekcí životního prostředí, která nepovolené kácení prošetřuje. 

Proč bych měl podepsat?

Společnými podpisy ukážeme, že nejsme a nebudeme lhostejní k tomu, co se děje v našem okolí a umíme se ozvat. Vyvineme tlak na majitele, aby všechny své plány řádně konzultoval, získal pro ně správná povolení a rozsah prací dodržel a na úřady, aby aktivity nepovolené byly řešeny s největší přísností. 

Jaký je další plán?

O dopisu budeme informovat majitele pozemku a jeho další postup budeme bedlivě sledovat. Na úřadech budeme informovat o počtu podpisů (o dopisu již ví). O dalším vývoji vás budeme informovat především prostřednictvím stránek kunratice-žijou.cz.

Takto opravdu nevypadá probírka

Otevřený dopis kvůli kácení

Kácely se i vzrostlé stromy, bohužel

Důvěřuj, ale prověřuj. Tak aspoň začal náš boj za pokácené stromy v Zeleném údolí. Začátkem roku se na nás obrátilo mnoho občanů Kunratic, že v okolí Kunratického lesa se masivně kácí stromy a porost. Začali jsme okamžitě jednat, na místo se vydali. Zjistili jsme, že ke kácení došlo již o vánočních svátcích a na začátku ledna. Místo náletových dřevin, které jsou lehce nahraditelné, byly vymýceny také desítky vzrostlých, letitých stromů. Záměr investora byl, dle našich informací a oznámení na příslušném orgánu MHMP a Prahy-Kunratice, pouhá rekulitivace oblasti. Ovšem během prací došlo k řadě pochybení. 

Území podél Kunratického potoka v této oblasti je z hlediska zákona o ochraně přírody tzv. chráněné ochranné pásmo, které spadá v oblasti životního prostředí do gesce magistrátu. Zde také majitel pozemku oznámil svůj záměr provést tzv. probírku. Rozsah zásahu ovšem překročil nejen územní hranice ochranného pásma a tedy uděleného povolení, ale také obsah pojmu „probírka“, který nepočítá s mýcením vzrostlých stromů.

K prošetření situace jsme za spolek Kunratice žijou podali ihned podnět na ČIŽP, stejně tak na náš popud i místní referentka životního prostředí, čekáme na závěr vyšetřování. Aktivně se o záležitost zajímáme. Kácení „načerno“ se v Kunraticích nesmí stát standardem a budeme proti němu ostře vystupovat.

Vytvořili jsme také otevřený dopis adresovaný majiteli pozemku, který si můžete prostudovat a případně i podepsat na adrese:

https://e-petice.cz/en/petitions/otevreny-dopis-kaceni-v-zelenem-udoli.html

Budeme velmi vděční, když nám pomůžete podpisem vyjádřit svůj názor. Jsme velmi rádi, že občanům není jejich okolí lhostejné a za podněty děkujeme.

Pracovníci na místě neměli žádné povolení
Vše jsme bedlivě změřili a nafotili

Kácení v Zeleném údolí

V uplynulých dnech jste mohli být svědky masivního kácení na pozemku soukromého investora v bezprostřední blízkosti Kunratického lesa v Zeleném údolí. Byly vymýceny nejen náletové dřeviny, ale i vzrostlé stromy z pozemku o velikosti přes 10 000 m2, bez povolení MČ Praha-Kunratice. Podáváme podnět na prošetření na Českou inspekci životního prostředí a budeme tuto kauzu bedlivě sledovat.

Výstavba u Volhy

Jistě jste si všimli, že v minulých dnech začala rychlým tempem výstavba na louce naproti vysokoškolské koleji Volha. Pozemek se nachází mezi ulicemi K Verneráku a Ekonomická. Přímo u pozemku je autobusová zastávka Volha (autobusy 177, 203, noční 911). Zemní práce čile pokračují a v okolí je již nyní znát zvýšená frekvence dopravy a to i v době prázdnin. Křižovatka nad kolejí je v pracovní dny rušným místem, proto velká nákladní auta odbočující z hlavní ulice zpomalují provoz. 

Na pozemku budou stát obchody Billa, Pepco, Traficon. Projekt zaštiťuje developer Traxial group. Stavba by měla být podle plánu dokončena v roce 2021 a bude mít celkovou rozlohu 1933 m2. 

Pozemek katastrálně spadá do městské části Kunratice, vlastníkem pozemku je Vysoká škola ekonomická (parcelní číslo 2344/28), která je dlouhodobě pronajala ke komerční výstavbě. S tímto rozhodnutím však naše městská část nesouhlasila a podala odvolání. Stavba byla přesto zahájena. 

Je nutno dodat, že z reakcí obyvatel Kunratic vyplývá, že s výstavbou obchodních služeb rovněž nesouhlasí. My, jako občanský spolek, jsme se o výstavbě dozvěděli se zpožděním. Bohužel tak nebyla možnost jakéhokoliv zásahu z řad obyvatel Kunratic. S touto situací nejsme taktéž spokojeni. V blízkosti dotčené lokality se totiž počítá s další komerční výstavbou obchodního projektu, což enormně zvýší nejen dopravní zátěž celé oblasti. Opakovaně žádáme kunratickou radnici, aby s námi otevřeně komunikovala a nechala nás nahlížet do plánovaných výstaveb. Měli bychom tak možnost stát se účastníky jednání s developery a přispět ke sladění plánované výstavby s veřejným zájmem.pomohli případně vyjednat pro občany aspoň nějaké kompenzace.

Odkaz: https://www.traxial.cz/retail-park-kunratice