Novinky z pokácené oblasti

Co se děje v Zeleném údolí?

Dění na pozemcích kolem ubytovny sester dlouhodobě sledujeme. V posledních letech tu došlo k řadě pozemkových transakcí, jejichž výsledkem je současný stav, kdy pozemky kolem ubytovny a směrem k lesu vlastní dvě právnické osoby. Ač se to tak z katastru nezdá, na základě nám známých informací pracujeme s předpokladem, že se může jednat o osoby jednající ve shodě.
Před rokem jsme radnici a Českou inspekci životního prostředí upozornili na nepovolené kácení. Dosud nebyla udělena pokuta, ČIŽP „situaci sleduje“ a vše řešila dohodou s odkazem na příslib majitele zajistit náhradní výsadbu. Ta stále v plné míře nebyla učiněna.
Na přelomu ledna a února pak na oploceném pozemku došlo k realizaci vrtů, povolených jako „průzkumné“. Dle informace od majitele pozemku „potřebuje vodu, aby mohl zalévat rostliny a stromy na svých pozemcích“. Dění bedlivě sledujeme především vzhledem k plánu investorů sousední budoucí bytové výstavby realizovat na vedlejším pozemku okrasné jezírko s možností zásobování hlubinným vrtem. S realizací jezírka nesouhlasíme, stejně jako radnice MČ.

Nadále situaci sledujeme a budeme reagovat na každou akci, která překročí rozsah povolených zásahů. Vítáme zapojení veřejnosti do našich aktivit – budete-li vědět něco k této kauze či pozorovat neobvyklou aktivitu na pozemcích, spojte síly s námi a ozvěte se na info@kunratice-zijou.cz nebo 608 828 331. 

Vyústění naší petice o aukci zámku

🙏
✍️

Milí kunratičtí spoluobčané,

rádi bychom Vám jménem celého spolku Kunratice žijou z.s. poděkovali za velkou vlnu zájmu a podpory, kterou naše společná snaha o záchranu kunratického zámku vyvolala. Petici za zrušení aukce k dnešnímu dni podepsalo přes 750 lidí. Jsme touto občanskou angažovaností Vás všech nesmírně potěšeni, motivováni a zavázáni i nadále věci veřejné sledovat a v rámci našich možností ovlivňovat. Věříme, že velký zájem veřejnosti o tuto kauzu je závazkem i pro vedení MČ k odpovědnému a smysluplnému využití Kunratického zámku.

I přes snahu vystupovat maximálně srozumitelně a transparentně dochází ze strany MČ velmi často k nešťastnému zaměňování občanské angažovanosti spolku Kunratice žijou z.s. s politickým hnutím Kunratice sobě. Opět tedy máme potřebu uvést věci na pravou míru a zdůraznit, že veškeré naše aktivity jsou motivovány snahou o rozvoj Kunratic v rovině občanské, nikoliv politické. Spolupráce se zástupci MČ a dalšími aktivními subjekty v rámci Kunratic je podle nás nezbytná a žádoucí k dosažení požadovaných výsledků.

Vytvoření petice za zrušení aukce bylo snahou ovlivnit běh věcí z pozice občanského spolku.

Především díky petici se podařilo připoutat pozornost médií a široké veřejnosti ke kauze prodeje kunratické dominanty. Díky Vašim podpisům se šance na získání zámku vrátila zpět do rukou obce. Věříme, že to tak i dopadne a kunratický zámek bude sloužit nám všem.

Jaké budou další kroky. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) umožnil MČ dorovnat nejvyšší nabídku a na 30. 1. 2024 je svoláno mimořádné jednání zastupitelstva MČ, kde budou diskutovány náležitosti kupní smlouvy a financování.

Petice za zrušení aukce měla úspěch

⭐️ Vyústění petice ⭐️

⛪️ Dne 16.1. jsme poslali všechny podpisy s průvodním dopisem dle příslibu ministrům Stanjurovi a Baxovi a senátoru Drahošovi, který se do kauzy velmi aktivně zapojil. Samozřejmě jsme zpravili i paní starostku Alinčovou.

K 16.1. bylo pod peticí podepsáno 651 občanů. 🥰

💪 Moc děkujeme všem, kteří se připojili k našemu textu a přispěli tak k šanci na zvrácení situace. Ani realizací aukce jednání nekončí, stát se stále může rozhodnout pro převod ve prospěch Kunratic a tak necháváme petici nadále otevřenou všem, kdo by se k ní chtěli dopodepsat. 😘

Za kunratický zámek

Milí občané Kunratic, v těchto dnech se rozhoduje o budoucnosti našeho zámku. Zámek spolu s okolním areálem leží v samém srdci Kunratic a je středobodem kompoziční urbanistické osy, která je klíčem k propojení hospodářského dvora a parku. Hospodářské budovy a dvůr (kunratická tvrz), které jsou v majetku obce, jsou již 16 let opravené, funkční a využívané – sídlí zde obchody a služby a dvůr je veřejným prostorem. Jediným nedořešeným objektem zůstává samotný zámek. Ten byl donedávna majetkem Národního muzea v Praze a od roku 2014 je prázdný.

Dominanta celého dvora, historicky cenná budova zámku a přilehlá část parku, tak chátrá a je pro kunratické občany už léta nepřístupná.

Obec má zájem zámek zrenovovat a využívat. Prosím, pojďme podpořit snahu o zastavení aukce a navrácení zámku do rukou naší městské části.

Podepište, prosím, naši petici.

https://e-petice.cz/petitions/petice-za-zruseni-aukce-ktera-vazne-ohrozuje-budoucnost-zamku-kunratice-.html?fbclid=IwAR0yP9Ve-7B2T51rKiTaeL9iynzacf7Wfuc-gCz2Biiz2fGkXN3znmwJI8w

Kácení u Kunratického lesa

Káceni v Zeleném údolí – otázky a odpovědi

Kdo jsme a čeho chceme dosáhnout

Spolek Kunratice žijou se v místním veřejném prostoru pohybuje již pátým rokem. Jednou z našich aktivit je ochrana přírody, sledujeme místní kauzy, informujeme o nich a vstupujeme do nich pragmaticky, prostředky právního státu. Nejsme aktivisté, kteří se přivazují ke stromu 🙂

Naším cílem v kauze kácení je, aby nezapadla a neopakovala se. Majitel pozemku pochybil a měl by za to být potrestán (tj. zaplatit pokutu) a poučit se, že porušování dohod má následky. 

Deklarovaným záměrem investora je vybudování veřejného sadu a kultivace prostoru ku prospěchu všech procházejících. K tomu ale nebylo třeba vykácet stromy, které zde rostly desítky let. Tento rozpor (který majitel vysvětluje jako pochybení realizační firmy), bereme jako důvod ke bdělosti nás všech. 

Proč otevřený dopis a ne petice?

Protože peticí vystupujete proti úřadům, my ale chceme být na jejich straně a táhnout za jeden provaz. Chceme své síly spojit a nikoliv štěpit. Jsme v kontaktu s odborem ŽP na místní radnici a MHMP i s Českou inspekcí životního prostředí, která nepovolené kácení prošetřuje. 

Proč bych měl podepsat?

Společnými podpisy ukážeme, že nejsme a nebudeme lhostejní k tomu, co se děje v našem okolí a umíme se ozvat. Vyvineme tlak na majitele, aby všechny své plány řádně konzultoval, získal pro ně správná povolení a rozsah prací dodržel a na úřady, aby aktivity nepovolené byly řešeny s největší přísností. 

Jaký je další plán?

O dopisu budeme informovat majitele pozemku a jeho další postup budeme bedlivě sledovat. Na úřadech budeme informovat o počtu podpisů (o dopisu již ví). O dalším vývoji vás budeme informovat především prostřednictvím stránek kunratice-žijou.cz.

Takto opravdu nevypadá probírka

Otevřený dopis kvůli kácení

Kácely se i vzrostlé stromy, bohužel

Důvěřuj, ale prověřuj. Tak aspoň začal náš boj za pokácené stromy v Zeleném údolí. Začátkem roku se na nás obrátilo mnoho občanů Kunratic, že v okolí Kunratického lesa se masivně kácí stromy a porost. Začali jsme okamžitě jednat, na místo se vydali. Zjistili jsme, že ke kácení došlo již o vánočních svátcích a na začátku ledna. Místo náletových dřevin, které jsou lehce nahraditelné, byly vymýceny také desítky vzrostlých, letitých stromů. Záměr investora byl, dle našich informací a oznámení na příslušném orgánu MHMP a Prahy-Kunratice, pouhá rekulitivace oblasti. Ovšem během prací došlo k řadě pochybení. 

Území podél Kunratického potoka v této oblasti je z hlediska zákona o ochraně přírody tzv. chráněné ochranné pásmo, které spadá v oblasti životního prostředí do gesce magistrátu. Zde také majitel pozemku oznámil svůj záměr provést tzv. probírku. Rozsah zásahu ovšem překročil nejen územní hranice ochranného pásma a tedy uděleného povolení, ale také obsah pojmu „probírka“, který nepočítá s mýcením vzrostlých stromů.

K prošetření situace jsme za spolek Kunratice žijou podali ihned podnět na ČIŽP, stejně tak na náš popud i místní referentka životního prostředí, čekáme na závěr vyšetřování. Aktivně se o záležitost zajímáme. Kácení „načerno“ se v Kunraticích nesmí stát standardem a budeme proti němu ostře vystupovat.

Vytvořili jsme také otevřený dopis adresovaný majiteli pozemku, který si můžete prostudovat a případně i podepsat na adrese:

https://e-petice.cz/en/petitions/otevreny-dopis-kaceni-v-zelenem-udoli.html

Budeme velmi vděční, když nám pomůžete podpisem vyjádřit svůj názor. Jsme velmi rádi, že občanům není jejich okolí lhostejné a za podněty děkujeme.

Pracovníci na místě neměli žádné povolení
Vše jsme bedlivě změřili a nafotili

Kácení v Zeleném údolí

V uplynulých dnech jste mohli být svědky masivního kácení na pozemku soukromého investora v bezprostřední blízkosti Kunratického lesa v Zeleném údolí. Byly vymýceny nejen náletové dřeviny, ale i vzrostlé stromy z pozemku o velikosti přes 10 000 m2, bez povolení MČ Praha-Kunratice. Podáváme podnět na prošetření na Českou inspekci životního prostředí a budeme tuto kauzu bedlivě sledovat.

Výstavba u Volhy

Jistě jste si všimli, že v minulých dnech začala rychlým tempem výstavba na louce naproti vysokoškolské koleji Volha. Pozemek se nachází mezi ulicemi K Verneráku a Ekonomická. Přímo u pozemku je autobusová zastávka Volha (autobusy 177, 203, noční 911). Zemní práce čile pokračují a v okolí je již nyní znát zvýšená frekvence dopravy a to i v době prázdnin. Křižovatka nad kolejí je v pracovní dny rušným místem, proto velká nákladní auta odbočující z hlavní ulice zpomalují provoz. 

Na pozemku budou stát obchody Billa, Pepco, Traficon. Projekt zaštiťuje developer Traxial group. Stavba by měla být podle plánu dokončena v roce 2021 a bude mít celkovou rozlohu 1933 m2. 

Pozemek katastrálně spadá do městské části Kunratice, vlastníkem pozemku je Vysoká škola ekonomická (parcelní číslo 2344/28), která je dlouhodobě pronajala ke komerční výstavbě. S tímto rozhodnutím však naše městská část nesouhlasila a podala odvolání. Stavba byla přesto zahájena. 

Je nutno dodat, že z reakcí obyvatel Kunratic vyplývá, že s výstavbou obchodních služeb rovněž nesouhlasí. My, jako občanský spolek, jsme se o výstavbě dozvěděli se zpožděním. Bohužel tak nebyla možnost jakéhokoliv zásahu z řad obyvatel Kunratic. S touto situací nejsme taktéž spokojeni. V blízkosti dotčené lokality se totiž počítá s další komerční výstavbou obchodního projektu, což enormně zvýší nejen dopravní zátěž celé oblasti. Opakovaně žádáme kunratickou radnici, aby s námi otevřeně komunikovala a nechala nás nahlížet do plánovaných výstaveb. Měli bychom tak možnost stát se účastníky jednání s developery a přispět ke sladění plánované výstavby s veřejným zájmem.pomohli případně vyjednat pro občany aspoň nějaké kompenzace.

Odkaz: https://www.traxial.cz/retail-park-kunratice