Vyústění naší petice o aukci zámku

🙏
✍️

Milí kunratičtí spoluobčané,

rádi bychom Vám jménem celého spolku Kunratice žijou z.s. poděkovali za velkou vlnu zájmu a podpory, kterou naše společná snaha o záchranu kunratického zámku vyvolala. Petici za zrušení aukce k dnešnímu dni podepsalo přes 750 lidí. Jsme touto občanskou angažovaností Vás všech nesmírně potěšeni, motivováni a zavázáni i nadále věci veřejné sledovat a v rámci našich možností ovlivňovat. Věříme, že velký zájem veřejnosti o tuto kauzu je závazkem i pro vedení MČ k odpovědnému a smysluplnému využití Kunratického zámku.

I přes snahu vystupovat maximálně srozumitelně a transparentně dochází ze strany MČ velmi často k nešťastnému zaměňování občanské angažovanosti spolku Kunratice žijou z.s. s politickým hnutím Kunratice sobě. Opět tedy máme potřebu uvést věci na pravou míru a zdůraznit, že veškeré naše aktivity jsou motivovány snahou o rozvoj Kunratic v rovině občanské, nikoliv politické. Spolupráce se zástupci MČ a dalšími aktivními subjekty v rámci Kunratic je podle nás nezbytná a žádoucí k dosažení požadovaných výsledků.

Vytvoření petice za zrušení aukce bylo snahou ovlivnit běh věcí z pozice občanského spolku.

Především díky petici se podařilo připoutat pozornost médií a široké veřejnosti ke kauze prodeje kunratické dominanty. Díky Vašim podpisům se šance na získání zámku vrátila zpět do rukou obce. Věříme, že to tak i dopadne a kunratický zámek bude sloužit nám všem.

Jaké budou další kroky. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) umožnil MČ dorovnat nejvyšší nabídku a na 30. 1. 2024 je svoláno mimořádné jednání zastupitelstva MČ, kde budou diskutovány náležitosti kupní smlouvy a financování.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *