Vracíme kunratickým studnám život

Práce na revitalizaci dvou kunratických studen pokračují – na jaře proběhlo čištění vniřku studen i jejich okolí. Na Belvederu naši dobrovolníci kromě běžných odpadků zlikvidovali i fůru bioodpadu, který sem vyváželi majitelé sousedních (bohužel) domů. Během této brigády jsme také zpevnili sesouvající se svah nad studní rovnanými kameny.

Od dubna postupně probíhají práce na repasování pump, s velkým podílem dobrovolnické práce členů spolku Kunratice žijou. Jedná se rozebrání na jednotlivé součástky a díly, které nebylo vždy úplně snadné. Něco bylo třeba rozlisovat (10 tun), některé zarezlé čepy odvrtat. Následně proběhlo obroušení všech částí od starých nátěrů a koroze. Byly vysoustruženy nové čepy a vyrobeny další součásti. Dvojice pump na Belvederu bude řešena tak, že pumpovat bude pouze jedna, ale voda poteče z obou – bylo vyřešeno jejich propojení.

Pro studnu na Belvederu jsme sehnali bazarovou skruž a dopravili na místo. Studna bude zvýšena, aby se na ní nesypala zemina z náspu přilehlé ulice.

Během léta postupně realizujeme truhlářské práce a natíráme pumpy, uvedení do provozu očekáváme v průběhu podzimu.

Projekt Revitalizace kunratických studní byl finančně podpořen MHMP vrámci dotace v Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy a Městskou částí Praha-Kunratice.

Depo Písnice – dotazník

Zdravíme sousedy z Kunratic a okolí!

Slyšeli jste už o územní studii Depo Písnice a okolí, kterou aktuálně pořizuje hl. m. Praha? Na jih od Kunratic se chystají velké změny. Vznikne tu konečná stanice metra D a s ní i nová městská čtvrť. A právě teď máte jedinečnou šanci ovlivnit, jak má být tato čtvrť navržena!

V předchozích dnech proběhla veřejná setkání v Písnické hasičárně a ve středu 15. 5 také u nás v Kunraticích. V zasedací místnosti městského úřadu se sešlo bezmála 50 lidí. Po úvodní prezentaci architektů ateliéru Pavla Hniličky se účastníci u pracovních stolů bavili o životě v Kunraticích, problémech a hodnotách řešeného území, a očekávání a obavách, které se s jeho rozvojem pojí. Získané informace se stanou součástí analytické fáze, na základě které architekti přes léto zpracují návrh územní studie. K němu se budete moci vyjádřit na podzim v rámci veřejného projednání. 

Pokud jste se nemohli zůčastnit, nic se neděje – do 27. května můžete vyplnit dotazník, ve kterém máte prostor vyjádřit své postoje a komentáře. Architekty a vedení města zajímá, jak se vám bydlí, co byste v novém území rádi viděli nebo zda máte nějaké obavy. Vámi poskytnuté informace poslouží jako podklad pro přípravu územní studie.

Územní studii pořizuje Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. M. Prahy. Participaci zajišťuje spolek Socionaut. Více informací o projektu se dočtete na stránkáchdepopisnice.praha.eu.

Zažít Kunratice jinak popáté

🥳 Zažít Kunratice jinak v září popáté 🥳

👍 V sobotu 7. září 2024 se uskuteční již pátý ročník sousedských slavností Zažít Kunratice jinak. Informace o programových zajímavostech budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách Kunratice žijou a zde. Zároveň si dovolujeme požádat vás o pomoc s přípravou či organizací. Zažít Kunratice jinak je komunitní akcí, budeme tedy rádi za aktivní účast kohokoliv. Podobu zářijového odpoledne můžete ovlivnit i vy a vaše nápady. Pište na adresu info@kunratice-zijou.cz nebo volejte na číslo 777 052 315. Těšíme se na vás! 😘

DEPO Písnice

Ahoj sousedé z Kunratic! 👋

Zveme vás ke společnému plánování budoucnosti lokality, na rozhraní Kunratic a Písnice. Víte, že se na východ od vás chystají velké změny? 🏗 Vznikne tu konečná stanice metra D a s ní i nová městská čtvrť. A právě teď máte jedinečnou šanci ovlivnit, jak má být tato čtvrť navržena! 🌇

Magistrát připravuje územní studii, která má za cíl skloubit všechny zájmy a potřeby v území a vytvořit pravidla pro rozvoj. Chceme, aby tu vznikla příjemná čtvrť s dostatkem bydlení, občanské vybavenosti, ale i zeleně, kam to nebudete mít daleko pěšky ani na kole. 󰣰🚲

A teď přichází vaše chvíle! Architekty a vedení města zajímá, co se vám líbí a co byste rádi změnili. Přijďte na veřejná setkání, kde vám architekti představí záměr města a svá dosavadní zjištění o území. Následně bude prostor pro vaše podněty a komentáře. 🗺

● Úterý 14.5. od 18:00 v hasičárně v Písnici (Hoštická 33)🚒

● Středa 15.5. od 17:30 na úřadě MČ v Kunraticích 🏫

Pokud se nemůžete zúčastnit osobně, vyplňte online anketu, která poběží od 14. do 27. května.

Odkaz najdete na webu městských částí a na stránkách projektu, kde je také více informací depopisnice.praha.eu/

Vaše názory jsou důležité a doputují až k architektům, kteří budou studii připravovat. Tak se zapojte – budoucnost nové čtvrti můžete ovlivnit i vy! 🤝

Pořádá a organizuje https://www.socionaut.org/cs

Kunratický blešák 2024

I letos se můžete těšit na náš blešák a tentokrát dopoledne i na garážový výprodej.

Garážový výprodej bude také na těchto místech:

📍 Jana, Ke Hrádku 768/16 (roh ulice Ke Hrádku a Houbařské).

Všelicos dle domácího úklidu včetně věcí po dětech. Stůl s věcmi bychom dali mezi vrata z Houbařské ulice. Čas od 10 do 13 hod.

📍Eva, Velké Kunratické 1320/41, Zelené údolí

Celkový úklid domu: hračky, knihy, oblečení, osvětlení, boty, sportovní vybavení a vybavení domácnosti. Něco za milý úsměv nebo malý příspěvek a hodnotnější kousky (například FOLLOW ME nebo plynový gril) za běžnou bazarovou cenu.

Věci vyndám před garáž na dvorek před dům, otevřu pro zájemce v čase od 10:00-14:00 hod.

📍 Kateřina, Za Studánkou 4, Kunratice

Nabízím hlavně hračky a věci po dětech, všelijakou domácí veteš. Nejhodnotnější kousek je asi šicí stroj, budu moc ráda, pokud někomu ještě poslouží. Všechno za odvoz, případně dobrovolný příspěvek.

Věci budou před garáží na ulici, cca od 10 do 12.

A odpoledne za každého počasí na faře. Moc se na vás těšíme!

Brigáda u studně Nad Belvederem

23.3.2024 jsme pořádali brigádu u studny Nad Belvederem. Pustili jsme se do čištění od odpadků, větví a odpadu ze zahrad. Dobrá nálada nás neopustila ani když sprchlo, mimo jiné díky doneseným laskominám.

Projekt získal podporu MHMP z Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu
životního prostředí hl. m. Prahy a MČ Praha – Kunratice. Děkujeme!

Dokončení projektu do podzimu roku 2024.

Jarní blešák 2024

⭐️ Srdečně vás zveme na jarní blešák, tentokrát i s možností zapojit se prostřednictvím garážových výprodejů. Dopoledne procházka po garážích, odpoledne blešák na kunratické faře. Kdo se chcete zapojit, prosíme, kontaktujte nás buď na emailu info@kunratice-zijou.cz nebo na telefonním čísle 775 412 790, a to jak v případě, že máte zájem prodávat u sebe doma nebo odpoledne na faře. Těšíme se na vás! 🫶🥳

Novinky z pokácené oblasti

Co se děje v Zeleném údolí?

Dění na pozemcích kolem ubytovny sester dlouhodobě sledujeme. V posledních letech tu došlo k řadě pozemkových transakcí, jejichž výsledkem je současný stav, kdy pozemky kolem ubytovny a směrem k lesu vlastní dvě právnické osoby. Ač se to tak z katastru nezdá, na základě nám známých informací pracujeme s předpokladem, že se může jednat o osoby jednající ve shodě.
Před rokem jsme radnici a Českou inspekci životního prostředí upozornili na nepovolené kácení. Dosud nebyla udělena pokuta, ČIŽP „situaci sleduje“ a vše řešila dohodou s odkazem na příslib majitele zajistit náhradní výsadbu. Ta stále v plné míře nebyla učiněna.
Na přelomu ledna a února pak na oploceném pozemku došlo k realizaci vrtů, povolených jako „průzkumné“. Dle informace od majitele pozemku „potřebuje vodu, aby mohl zalévat rostliny a stromy na svých pozemcích“. Dění bedlivě sledujeme především vzhledem k plánu investorů sousední budoucí bytové výstavby realizovat na vedlejším pozemku okrasné jezírko s možností zásobování hlubinným vrtem. S realizací jezírka nesouhlasíme, stejně jako radnice MČ.

Nadále situaci sledujeme a budeme reagovat na každou akci, která překročí rozsah povolených zásahů. Vítáme zapojení veřejnosti do našich aktivit – budete-li vědět něco k této kauze či pozorovat neobvyklou aktivitu na pozemcích, spojte síly s námi a ozvěte se na info@kunratice-zijou.cz nebo 608 828 331. 

Revitalizujeme kunratické studny!

Studna v kunratickém parku a v ulici Na Belvederu budou již letos zprovozněny a vznikne u nich odpočinkové místo. Díky grantu MHMP z Programu na podporu životního prostředí, příspěvku MČ Praha-Kunratice a hodinám dobrovolnických prací tak vzniknou nová dvě místa pro odpočinek, osvěžení či sousedské setkávání obyvatel Kunratic.

Téma studánek a studní do našeho spolku přináší architekt Adam Vízek, který se jím dlouhodobě zabývá, kunratické studánky a studny zmapoval, jednu z nich opravil ve spolupráci s žáky ZŠ a podílel se na renovaci studny na kostelním náměstí. Děkujeme mu za krásné návrhy na tyto dva nové projekty, které pro nás zhotovil.

Vyústění naší petice o aukci zámku

🙏
✍️

Milí kunratičtí spoluobčané,

rádi bychom Vám jménem celého spolku Kunratice žijou z.s. poděkovali za velkou vlnu zájmu a podpory, kterou naše společná snaha o záchranu kunratického zámku vyvolala. Petici za zrušení aukce k dnešnímu dni podepsalo přes 750 lidí. Jsme touto občanskou angažovaností Vás všech nesmírně potěšeni, motivováni a zavázáni i nadále věci veřejné sledovat a v rámci našich možností ovlivňovat. Věříme, že velký zájem veřejnosti o tuto kauzu je závazkem i pro vedení MČ k odpovědnému a smysluplnému využití Kunratického zámku.

I přes snahu vystupovat maximálně srozumitelně a transparentně dochází ze strany MČ velmi často k nešťastnému zaměňování občanské angažovanosti spolku Kunratice žijou z.s. s politickým hnutím Kunratice sobě. Opět tedy máme potřebu uvést věci na pravou míru a zdůraznit, že veškeré naše aktivity jsou motivovány snahou o rozvoj Kunratic v rovině občanské, nikoliv politické. Spolupráce se zástupci MČ a dalšími aktivními subjekty v rámci Kunratic je podle nás nezbytná a žádoucí k dosažení požadovaných výsledků.

Vytvoření petice za zrušení aukce bylo snahou ovlivnit běh věcí z pozice občanského spolku.

Především díky petici se podařilo připoutat pozornost médií a široké veřejnosti ke kauze prodeje kunratické dominanty. Díky Vašim podpisům se šance na získání zámku vrátila zpět do rukou obce. Věříme, že to tak i dopadne a kunratický zámek bude sloužit nám všem.

Jaké budou další kroky. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) umožnil MČ dorovnat nejvyšší nabídku a na 30. 1. 2024 je svoláno mimořádné jednání zastupitelstva MČ, kde budou diskutovány náležitosti kupní smlouvy a financování.