Otevřený dopis kvůli kácení

Kácely se i vzrostlé stromy, bohužel

Důvěřuj, ale prověřuj. Tak aspoň začal náš boj za pokácené stromy v Zeleném údolí. Začátkem roku se na nás obrátilo mnoho občanů Kunratic, že v okolí Kunratického lesa se masivně kácí stromy a porost. Začali jsme okamžitě jednat, na místo se vydali. Zjistili jsme, že ke kácení došlo již o vánočních svátcích a na začátku ledna. Místo náletových dřevin, které jsou lehce nahraditelné, byly vymýceny také desítky vzrostlých, letitých stromů. Záměr investora byl, dle našich informací a oznámení na příslušném orgánu MHMP a Prahy-Kunratice, pouhá rekulitivace oblasti. Ovšem během prací došlo k řadě pochybení. 

Území podél Kunratického potoka v této oblasti je z hlediska zákona o ochraně přírody tzv. chráněné ochranné pásmo, které spadá v oblasti životního prostředí do gesce magistrátu. Zde také majitel pozemku oznámil svůj záměr provést tzv. probírku. Rozsah zásahu ovšem překročil nejen územní hranice ochranného pásma a tedy uděleného povolení, ale také obsah pojmu „probírka“, který nepočítá s mýcením vzrostlých stromů.

K prošetření situace jsme za spolek Kunratice žijou podali ihned podnět na ČIŽP, stejně tak na náš popud i místní referentka životního prostředí, čekáme na závěr vyšetřování. Aktivně se o záležitost zajímáme. Kácení „načerno“ se v Kunraticích nesmí stát standardem a budeme proti němu ostře vystupovat.

Vytvořili jsme také otevřený dopis adresovaný majiteli pozemku, který si můžete prostudovat a případně i podepsat na adrese:

https://e-petice.cz/en/petitions/otevreny-dopis-kaceni-v-zelenem-udoli.html

Budeme velmi vděční, když nám pomůžete podpisem vyjádřit svůj názor. Jsme velmi rádi, že občanům není jejich okolí lhostejné a za podněty děkujeme.

Pracovníci na místě neměli žádné povolení
Vše jsme bedlivě změřili a nafotili

4 odpovědi na “Otevřený dopis kvůli kácení”

 1. Zaslechla jsem vysvětlení, že veškeré stromy byly vykáceny z důvodu „přípravy prostoru pro zřízení sportovního parku“. Nicméně spíše z toho mám dojem, že celá akce je jen přípravou na plánovanou výstavbu obytné čtvrti (nevím, v jaké fázi příprava je, zahlédla jsem pouze nákres počtu staveb, který mě tedy dost vyděsil).
  Protože stromy už jsou stejně pryč, takže psi můžou štěkat, ale developerova karavana jde dál…

  1. Dobrý den, komunikujeme se všemi stranami. Nebylo v našich silách kácení vzrostlých stromů zabránit. Pozemky v současnosti nejsou stavební a proklamovaným záměrem investora je vybudování ovocného sadu. Zda je to opravdu jeho finální záměr nemůžeme potvrdit ani vyvrátit, pokud k tomu máte další informace, budeme rádi. Co je zároveň důležité je nebýt lhostejní a dát najevo svůj nesouhlas, proto budeme rádi za sdílení našeho otevřeného dopisu.

   1. Dobrý den,

    dovolte mi poděkovat za diskusi a dále za tento spolek, který jsem objevil na základě papíru vylepeném na domovních dveřích. Do Zeleného Údolí jsme se přestěhovali cca před 2 lety. Koukáme přímo na Kunratický les. Co se týče kácení opravdu tomu bylo poprvé na přelomu roku. Po vykácení prostoru jsem se byl ptát na na informace na v hájovně, ale bez úspěchů. V okolí kácení byl vylepený plakát (mám i vyfoceno) s tím, že probíhá rekultivace a bylo uvedeno i telefonické číslo pro případ dalších informací. Na toto telefonické číslo jsem volal a zvedl to majitel. Byl celkem milí a sdílný. Co je, ale na jeho tvrzeních pravdy to nevím. Ten tvrdil následující:

    – kácení probíhá za účelem zhotovení sadu
    – majitel je stejný jako majitel pozemku nad tím se včelími úly (kde opravdu došlo k rekultivaci).
    – kácení nemá nic společného s výstavbou
    – majitel povoluje stavbu bytového domu (nepochopil jsem jestli z pozice majitele sousedního pozemku nebo odpovědné osoby za IČ)

    Dále jsem se vyptával na výstavbu (ta mě zajímá především). O výstavbě jsem slyšel již několik zvěstí, ale vše v podobě neurčitých názoru a teorií bez jakéhokoliv nahlédnutí do projektu či zhlédnutí vizualizace. Bylo mi řečeno následující:

    – stavba bude umístěna pod stávající sesternou IKEM
    – rozloha cca 4000 m2 (nevím zda zastavěná plocha či jiná rozhloha) s 35 byty
    – světová architektura od pana architekta „nepamatuji si jméno“
    – stavba by měla mít povolení, ale není zřejmé kdy začne

    Co mi neleze do hlavy je, že při pohledu na územní plán je větší část kolem lesa ještě v kategorii zeleň a není to plocha pro zastavění. Žádné změny tam vidět nejsou. Jak je možné v tomto území stavět? Dále je zvláštní vytvářet sad na okraji lesa.

    Rád bych se tedy touto cestou zeptal, zda někde existuje možnost záměr plánované výstavby vidět (vizualizace, situace či celý projekt) a zda nevíte v jaké fázi případně záměr je (má stavební povolení či nikoliv, má všechny souhlasné vyjádření atd.)? Kdo je investor (pozemky jsou v okolí lesa rozdělené mezi více subjektů)? Přeci jen je rozdíl mezi jednou bytovkou a celou rezidenční čtvrtí. Na druhou stranu pohybuji se ve stavebnictví a je mi jasné, že investor se bude snažit vytřískat co nejvíce peněz bez ohledu na les a životní prostředí. Rád bych tedy měl k dispozici nějaké konkrétní informace.

    Děkuji za případné odpovědi a Váš čas.

    S pozdravem

    Ondřej Janota

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *