Kdo jsme a co chceme

Žijeme v Kunraticích, někteří celý život, někteří se přistěhovali teprve před nedávnem. Spojuje nás však zájem o místo, kde žijeme, a chceme aktivně přispívat k jeho rozvoji.

Zleva: Tomáš, Zdeňka, Hanka, Kačka, Petr, Eliška, Adam, Eva, Martin

Být aktivní

Kunratice jsou skvělé místo k životu, ale máme pocit, že mnoho věcí běží tak nějak samospádem a že je zde mnohem větší potenciál, který není využit. Chceme se proto aktivně podílet na jejich rozvoji.

Otevřenost

Chceme, aby se do rozhodování o konkrétních věcech v Kunraticích zapojovalo co nejvíce občanů, aby byli včas o všem informováni a měli možnost přicházet s vlastními novými nápady a někdo je vyslyšel a podpořil.

Spojovat

Kunratice jsou různorodé, nyní je v podstatě tvoří tři celky, přičemž v každém řeší místní trochu jiné problémy. Pokud se má v Kunraticích dobře žít všem, je nutné, aby se aktivně zapojili lidé z různých koutů Kunratic, protože jejich zkušenosti jsou důležité.

Otevřít diskuzi

Budeme rádi, pokud se k nám přidají další aktivní lidé. Počítáme s tím, že na konkrétní věci a kauzy můžeme mít rozdílné názory, jsme však otevřeni všem námětům a nebráníme se konstruktivní diskuzi.

Více zájmu

Chceme zvýšit zájem kunratických občanů a občanek o místní dění. 

Založení spolku Kunratice žijou

Založili jsme občanský spolek, jehož účelem je jak podpora místního kulturního a občanského dění, tak i ochrana zdejšího jedinečného prostředí. Chceme také větší zapojení obyvatel Kunratic do debaty o veřejném prostoru, jelikož některá místa by si podle nás zasloužila více pozornosti.

Chcete se k nám přidat? Přihláška zde.