Brigáda u studně Nad Belvederem

23.3.2024 jsme pořádali brigádu u studny Nad Belvederem. Pustili jsme se do čištění od odpadků, větví a odpadu ze zahrad. Dobrá nálada nás neopustila ani když sprchlo, mimo jiné díky doneseným laskominám.

Projekt získal podporu MHMP z Programu na podporu projektů ke zlepšení stavu
životního prostředí hl. m. Prahy a MČ Praha – Kunratice. Děkujeme!

Dokončení projektu do podzimu roku 2024.

Jarní blešák 2024

⭐️ Srdečně vás zveme na jarní blešák, tentokrát i s možností zapojit se prostřednictvím garážových výprodejů. Dopoledne procházka po garážích, odpoledne blešák na kunratické faře. Kdo se chcete zapojit, prosíme, kontaktujte nás buď na emailu info@kunratice-zijou.cz nebo na telefonním čísle 775 412 790, a to jak v případě, že máte zájem prodávat u sebe doma nebo odpoledne na faře. Těšíme se na vás! 🫶🥳

Novinky z pokácené oblasti

Co se děje v Zeleném údolí?

Dění na pozemcích kolem ubytovny sester dlouhodobě sledujeme. V posledních letech tu došlo k řadě pozemkových transakcí, jejichž výsledkem je současný stav, kdy pozemky kolem ubytovny a směrem k lesu vlastní dvě právnické osoby. Ač se to tak z katastru nezdá, na základě nám známých informací pracujeme s předpokladem, že se může jednat o osoby jednající ve shodě.
Před rokem jsme radnici a Českou inspekci životního prostředí upozornili na nepovolené kácení. Dosud nebyla udělena pokuta, ČIŽP „situaci sleduje“ a vše řešila dohodou s odkazem na příslib majitele zajistit náhradní výsadbu. Ta stále v plné míře nebyla učiněna.
Na přelomu ledna a února pak na oploceném pozemku došlo k realizaci vrtů, povolených jako „průzkumné“. Dle informace od majitele pozemku „potřebuje vodu, aby mohl zalévat rostliny a stromy na svých pozemcích“. Dění bedlivě sledujeme především vzhledem k plánu investorů sousední budoucí bytové výstavby realizovat na vedlejším pozemku okrasné jezírko s možností zásobování hlubinným vrtem. S realizací jezírka nesouhlasíme, stejně jako radnice MČ.

Nadále situaci sledujeme a budeme reagovat na každou akci, která překročí rozsah povolených zásahů. Vítáme zapojení veřejnosti do našich aktivit – budete-li vědět něco k této kauze či pozorovat neobvyklou aktivitu na pozemcích, spojte síly s námi a ozvěte se na info@kunratice-zijou.cz nebo 608 828 331. 

Revitalizujeme kunratické studny!

Studna v kunratickém parku a v ulici Na Belvederu budou již letos zprovozněny a vznikne u nich odpočinkové místo. Díky grantu MHMP z Programu na podporu životního prostředí, příspěvku MČ Praha-Kunratice a hodinám dobrovolnických prací tak vzniknou nová dvě místa pro odpočinek, osvěžení či sousedské setkávání obyvatel Kunratic.

Téma studánek a studní do našeho spolku přináší architekt Adam Vízek, který se jím dlouhodobě zabývá, kunratické studánky a studny zmapoval, jednu z nich opravil ve spolupráci s žáky ZŠ a podílel se na renovaci studny na kostelním náměstí. Děkujeme mu za krásné návrhy na tyto dva nové projekty, které pro nás zhotovil.

Vyústění naší petice o aukci zámku

🙏
✍️

Milí kunratičtí spoluobčané,

rádi bychom Vám jménem celého spolku Kunratice žijou z.s. poděkovali za velkou vlnu zájmu a podpory, kterou naše společná snaha o záchranu kunratického zámku vyvolala. Petici za zrušení aukce k dnešnímu dni podepsalo přes 750 lidí. Jsme touto občanskou angažovaností Vás všech nesmírně potěšeni, motivováni a zavázáni i nadále věci veřejné sledovat a v rámci našich možností ovlivňovat. Věříme, že velký zájem veřejnosti o tuto kauzu je závazkem i pro vedení MČ k odpovědnému a smysluplnému využití Kunratického zámku.

I přes snahu vystupovat maximálně srozumitelně a transparentně dochází ze strany MČ velmi často k nešťastnému zaměňování občanské angažovanosti spolku Kunratice žijou z.s. s politickým hnutím Kunratice sobě. Opět tedy máme potřebu uvést věci na pravou míru a zdůraznit, že veškeré naše aktivity jsou motivovány snahou o rozvoj Kunratic v rovině občanské, nikoliv politické. Spolupráce se zástupci MČ a dalšími aktivními subjekty v rámci Kunratic je podle nás nezbytná a žádoucí k dosažení požadovaných výsledků.

Vytvoření petice za zrušení aukce bylo snahou ovlivnit běh věcí z pozice občanského spolku.

Především díky petici se podařilo připoutat pozornost médií a široké veřejnosti ke kauze prodeje kunratické dominanty. Díky Vašim podpisům se šance na získání zámku vrátila zpět do rukou obce. Věříme, že to tak i dopadne a kunratický zámek bude sloužit nám všem.

Jaké budou další kroky. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) umožnil MČ dorovnat nejvyšší nabídku a na 30. 1. 2024 je svoláno mimořádné jednání zastupitelstva MČ, kde budou diskutovány náležitosti kupní smlouvy a financování.

Swap dětských knih

V rámci červnové zahradní slavnosti při naší ZŠ proběhl již druhý ročník swapu dětských knih. Účast byla hojná; s malými čtenáři a čtenářkami jsme si o knížkách povídali, vzájemně si doporučili oblíbené tituly a s některými dokonce domluvili spolupráci na dalším ročníku. Máme radost z velkého množství mladých knihomolů. Čtenáři a čtenářky, kteří nepřinesli žádnou knížku na směnu si ji mohli za symbolický příspěvek koupit a z takto vybraných peněz pak náš spolek Kunratice žijou koupil poptávané knižní tituly do knihovny ZŠ. Tak snad se budou líbit a hojně číst a my se na vás budeme opět těšit u stánku knižního swapu i v letošním roce. Děkujeme!

Petice za zrušení aukce měla úspěch

⭐️ Vyústění petice ⭐️

⛪️ Dne 16.1. jsme poslali všechny podpisy s průvodním dopisem dle příslibu ministrům Stanjurovi a Baxovi a senátoru Drahošovi, který se do kauzy velmi aktivně zapojil. Samozřejmě jsme zpravili i paní starostku Alinčovou.

K 16.1. bylo pod peticí podepsáno 651 občanů. 🥰

💪 Moc děkujeme všem, kteří se připojili k našemu textu a přispěli tak k šanci na zvrácení situace. Ani realizací aukce jednání nekončí, stát se stále může rozhodnout pro převod ve prospěch Kunratic a tak necháváme petici nadále otevřenou všem, kdo by se k ní chtěli dopodepsat. 😘

Za kunratický zámek

Milí občané Kunratic, v těchto dnech se rozhoduje o budoucnosti našeho zámku. Zámek spolu s okolním areálem leží v samém srdci Kunratic a je středobodem kompoziční urbanistické osy, která je klíčem k propojení hospodářského dvora a parku. Hospodářské budovy a dvůr (kunratická tvrz), které jsou v majetku obce, jsou již 16 let opravené, funkční a využívané – sídlí zde obchody a služby a dvůr je veřejným prostorem. Jediným nedořešeným objektem zůstává samotný zámek. Ten byl donedávna majetkem Národního muzea v Praze a od roku 2014 je prázdný.

Dominanta celého dvora, historicky cenná budova zámku a přilehlá část parku, tak chátrá a je pro kunratické občany už léta nepřístupná.

Obec má zájem zámek zrenovovat a využívat. Prosím, pojďme podpořit snahu o zastavení aukce a navrácení zámku do rukou naší městské části.

Podepište, prosím, naši petici.

https://e-petice.cz/petitions/petice-za-zruseni-aukce-ktera-vazne-ohrozuje-budoucnost-zamku-kunratice-.html?fbclid=IwAR0yP9Ve-7B2T51rKiTaeL9iynzacf7Wfuc-gCz2Biiz2fGkXN3znmwJI8w

Drakiáda 2023

Letošní drakiáda se skvěle vydařila. Zpočátku to vypadalo uplakaně, pak se ale vyčasilo, bylo sice chladno, ale svítilo slunce a hlavně FOUKALO. Draci létali vysoko. Svařák i čaj chutnaly, po topinkách se jen zaprášilo a ostatní domácí dobroty šly taky na dračku.

Díky! Příští rok zase 🙂