Zapojení veřejnosti do úprav veřejného prostoru – příklad obce Říčany

Říčany jsou skvělé místo k životu, podle loňského i letošního průzkumu jsou dokonce úplně nejlepším místem v celém Česku. Možná k tomu přispívá i tamní radnice, která aktivně vybízí občany a občanky, aby se zapojovali do plánování podoby města. Výjimkou nejsou elektronická hlasování, do kterých se může zapojit každý starší 15ti let s trvalým bydlištěm v Říčanech. Radnice sbírá nápady svých obyvatel a podporuje veřejnost v navrhování nových projektů v rámci participativního rozpočtování.

Nás zaujala strategie rozvoje přednádraží v Říčanech, respektive forma zpracování a otevřený přístup k celému problému. O záměru město transparentně informuje přímo ve veřejném prostoru, kterého se změna týká. Sdělení se tak dostane opravdu ke všem, nejsou vyloučeni ani lidé, kteří nemají čas procházet webové stránky radnice a podobné zprávy by se k nim jinak nedostaly.