Věříme, že pěší průchod a přístup k veřejné studni zůstane zachován…

Kunratické ulice Za Studánkou a K Borovíčku spojuje od nepaměti pěší průchod, jehož součástí je nyní veřejná studna, v minulosti tam byl přímo potůček.

Průchod společně se studnou se nachází na pozemku ve vlastnictví hlavního města Prahy, pozemek (katastrální č. 171/1) spravuje městská část Praha – Kunratice. Existence průchodu se nyní ocitla v potenciálním ohrožení z důvodu možné směny za soukromý pozemek nacházející se pod zastavěným povrchem ulice Za Studánkou.

Podle nás však není vhodné v rámci narovnání majetkových vztahů obětovat používaný veřejný prostor. Pěší průchod využívají kunratičtí občané denně k cestě domů nebo za nákupy. Neobvyklý prostor s vodním zdrojem tvoří stinné zákoutí, které je ideálním místem dětských her. Takovéto průchody byly typické pro lokální zástavbu v časech, kdy Kunratice byly zemědělskou obcí za hranicemi Prahy, v současnosti pak vytvářejí „genia loci“ Kunratic. Podobných „uliček“ bývalo v Kunraticích vícero, postupem času však většina zanikla. Tato „ulička“ je nyní poslední průchozí. Važme si jí, vždyť i jiná města, městysy a obce se honosí svými původními jádry, pestrost veřejného prostoru je důležitá. U studniční pumpy by bylo možné zřídit pítko pro psy a ptactvo, pokud by městská část pumpu místo odříznutí raději opravila. Vždyť i název přilehlé ulice Za Studánkou (dříve Ke Studánce) svědčí o významu tohoto vodního zdroje v historii naší obce.

Přítomný vodní zdroj má navíc velký potenciál i v současnosti. V době, kdy problémy se suchem každoročně narůstají a mnoho obcí musí přistupovat k úsporným opatřením ve vodním hospodářství, působí stěží pochopitelným dojmem, že by se obec zbavovala funkční studny.

Případná privatizace tohoto průchodu a následné znepřístupnění veřejné studny, které by byly výsledkem již zmiňované výměny průchodu za soukromý pozemek v ulici Za studánkou, je řešením ukvapeným a nesystémovým. Komunistický režim při prosazování veřejných zájmů zcela přehlížel vypořádání nároků majitelů soukromých pozemků, podobných případů tedy budou v Kunraticích desítky.

Respektujeme soukromé vlastnictví a jsme pro narovnání křivd způsobených na soukromém majetku komunistickým režimem. Není však ve veřejném zájmu, aby problematické vlastnictví pozemku pod jednou veřejnou ulicí bylo řešeno privatizací jiné veřejné cesty, které způsobí i omezení přístupu k doposud veřejnému vodnímu zdroji.

Na podporu zachování pěšího průchodu mezi ulicemi Za studánkou a K Borovíčku a přístupu k veřejné studni vznikla na konci dubna 2019 petice podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Petici postupně podepsalo 189 signatářů, z toho 128 kunratických občanů a občanek. V souladu s § 8, písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze bude petice projednána na 6. zasedání kunratického zastupitelstva ve čtvrtek 11. července 2019 v 18 hodin v zasedací místnosti kunratické radnice. O věcech veřejných má být hovořeno veřejně, aby mohlo být nalezeno nejpřijatelnější řešení. O dalším vývoji v této záležitosti budeme informovat. Věříme ale, že pěší průchod a přístup k veřejné studni zůstane zachován…


Reakce radnice na naši petici

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *