Jak jsme pouštěli draky

První veřejnou akcí spolku byla drakiáda, která se uskutečnila na louce pod kolejemi odpoledne po Velké kunratické. Spíš než pouštění draků to nakonec byl závod s draky, ale díky tomu se nám i přes naprosté bezvětří povedlo dostat draky do vzduchu. Děti se dokonce praly o to, na kom je řada s taháním, a přestože některé dopoledne závodily v lese, únava na nich znát nebyla. Obdiv patří také všem rodičům, kteří to nevzdali a přišli. Bylo to příjemné odpoledne a rádi si ho zopakujeme, až bude foukat.

Podobných sousedských akcí bychom ostatně rádi pořádali více, na jaro plánujeme bazar nebo turnaj v kubbu.

Kunratická drakiáda

Zveme vás na společně strávené odpoledne na louce u Kolejí Jižní Město. Přijďte se seznámit, pobavit s dětmi. Vemte draky a doražte!

Sejdeme se v neděli 10. 11. od 15:00 na louce u Kolejí Jižní Město

Zapojení veřejnosti do úprav veřejného prostoru – příklad obce Říčany

Říčany jsou skvělé místo k životu, podle loňského i letošního průzkumu jsou dokonce úplně nejlepším místem v celém Česku. Možná k tomu přispívá i tamní radnice, která aktivně vybízí občany a občanky, aby se zapojovali do plánování podoby města. Výjimkou nejsou elektronická hlasování, do kterých se může zapojit každý starší 15ti let s trvalým bydlištěm v Říčanech. Radnice sbírá nápady svých obyvatel a podporuje veřejnost v navrhování nových projektů v rámci participativního rozpočtování.

Nás zaujala strategie rozvoje přednádraží v Říčanech, respektive forma zpracování a otevřený přístup k celému problému. O záměru město transparentně informuje přímo ve veřejném prostoru, kterého se změna týká. Sdělení se tak dostane opravdu ke všem, nejsou vyloučeni ani lidé, kteří nemají čas procházet webové stránky radnice a podobné zprávy by se k nim jinak nedostaly.