Členská schůze v únoru

Další členská schůze se koná 10.2. od 19:30 na faře na Kostelním náměstí, zvonek u vchodových dveří. Prosím o potvrzení účasti předem na info@kunratice-zijou.cz.

Budeme rádi za podporu

Pokud se rozhodnete občanský spolek Kunratice žijou podpořit finančním darem, můžete tak učinit na účet: 2501775487/2010 (u Fio banka)
Za Váš dar upřímně děkujeme.
Samozřejmě Vám můžeme vystavit potvrzení pro daňové účely. (Pište na náš e-mail: info@kunratice-zijou.cz)

Další sousedská drakiáda

Další sousedská drakiáda se moc vyvedla. Foukalo pěkně a ve vzduchu bylo na třicet draků. Účast byla hojná. Navařili jsme čtyři litry svařáku a deset litrů čaje a vše se vypilo. Domácí dobroty také chutnaly a hned zmizely v bříškách zejména malých strávníků.

Děkujeme a těšíme se na další ročník 🙂

Drakiáda 2021

Srdečně vás zveme na další ročník naší drakiády. Draky a dobrou náladu s sebou 🙂

Jak vylepšit Kunratice

Co se chystá v Kunraticích? Zjistili jsme, jaká je situace v tématech, která Vás nejvíce zajímají podle naší zářijové ankety a máme pro Vás řadu zajímavých informací.

Reakce na podněty občanů ze zářijové ankety

Na zářijovém festivalu Zažít město jinak jsme uspořádali anketu „Jak vylepšit Kunratice“, cílem bylo zjistit od obyvatel, sousedů, co je nejvíce pálí. Podněty jsme následně konzultovali jak v rámci našeho spolku, tak se starostkou Městské části Praha-Kunratice Ing. Lenkou Alinčovou a níže Vám přinášíme shrnutí:

Veřejná prostranství, hřiště:

Na hřiště u kravína přidat povrch (kamínky, kůru), je tam za deště bláto 8♡

MČ: přijímá podnět ke zvážení

Posezení na hřišti pod Ohradou 4♡

MČ: zváží vhodné místo pro případné piknikového posezení (stejný typ jako u Ohrady)

Sportoviště pro teenagery: 3♡ měl podnět Hřiště pro starší děti, 3 ♡ workoutové hřiště v Zeleném údolí, ♡ Koloběžková park a ♡ Basketové hřiště

MČ: do budoucna je plán dále rozšiřovat herní zónu u kravína. V Zeleném údolí probíhá komunikace s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně zapůjčení pozemků (kolem stávajícího fotbal.hřiště), na nichž by případně mohly vzniknout herní prvky, své vhodné pozemky tu MČ ani hl. m. Praha nemá. Skate park není v plánu z důvodu špatné zkušenosti z Libuše (problémy s udržením čistoty a bezpečí) a z důvodu, že MČ nemá pozemky dostatečně odlehlé od zástavby (hluk)

Infrastruktura:

Přechod pro chodce na kruhovém objezdu u Penny 9♡ (na straně k Vestci)

MČ: výstavba přechodu je v plánu, projekt nyní čeká na vydání stav. povolení, očekávaná realizace v roce 2022

Stromy v ulici Zelené domky 8♡

MČ: výsadba je v plánu, aktuálně probíhá výběrové řízení na novou výsadbu i ošetření stávající zeleně, realizace letos a v roce 2022 

Chodník v Ještědské 6♡

MČ: čeká na stavební povolení, očekávaná realizace v roce 2022

Opravit lesní cestu od Dolnomlýnského rybníka nahoru k Volze 6♡ 

MČ: cesta patří Lesům hl. m. Prahy, oprava je v plánu, zpracovává se projektová dokumentace v režii MHMP, ale není zajištěno financování. MČ o tom bude nadále jednat s hl. m. Prahou.

Zákaz stání u křižovatky u sokolovny 4♡

MČ: situace by se měla zlepšit po realizaci chodníku v Úhlavské ulici (2022). Čeká se na vydání stavebního povolení

Zjednosměrnit ulici Předškolní (v celé délce) 4♡

MČ: je v plánu, probíhá technická diskuze k dořešení otázek zásobování

Opravit kravín a potok za ním 3♡

MČ: kravín patří soukromému subjektu. Potok patří Lesům hl. m. Prahy, v roce 2022 by měl projít revitalizací spojenou s vytvořením meandrů.

Rekultivace pěšiny za Vernerákem (ulice Ukončená) 2♡

MČ: přijímá podnět, je nutná koordinace s investorem, který vlastní přilehlý pozemek a chystá zde výstavbu, zajištění pěší vazby již bylo podmínkou v jednání

Zóna 30 uvnitř obytných bloků 2♡

MČ: obytné a jinak zklidněné rezidentní zóny je vždy třeba řešit v širším kontextu, pro celou oblast. Zóny již fungují v oblasti od Vídeňské ke kravínu, dále je zpracován projekt na oblast tvořenou ulicemi Vídeňská-Zelené domky-K Libuši, následovat bude oblast od ulice Zelené domky až po sídliště Flora, kde se hledá technicky nejvhodnější řešení

Širší chodník a zábradlí přes hráz Verneráku, přístroj na hlídání rychlosti ♡

MČ: je zpracovávána dokumentace na celkovou opravu hráze a cesty do horních Kunratic, příprava a realizace spadá pod Magistrát a časový plán zatím není znám. Součástí projektu je jak rozšíření chodníku vč. zábradlí, tak úsekové měření rychlosti.

Oprava ulice K Betáni

MČ: na opravu je stavební povolení, financována by však měla být hl. m. Prahou, který na ni zatím nemá peníze. 

Odstranit autovraky (ulice Do Dubin, Ratajova)

MČ: odstraňování autovraků řeší Praha 4, která nestíhá. Podnět k odstranění vraku je možné podat jak přímo na Prahu 4, tak na MČ Kunratice, která zajistí předání příslušnému orgánu.

Ekodoprava

Dokončit asfaltovou cyklo/inline stezku do Vestce 25♡

     MČ: výstavba chybějícího úseku byla zahájena koncem září

 Cyklostezky podél hlavních silnic 13♡

MČ: V přípravě je rekonstrukce komunikací pod cyklotrasou A213 od Kunratické spojky kolem Verneráku k Mlejňáku vč. přizpůsobení cyklistickému provozu a zajištění bezpečného překonání Kunratické spojky.

MČ v rámci budoucí přípravy rekonstrukce ul. Dobronická bude požadovat řešení pěší a cyklistické dopravy na segregovaném tělese mimo hlavní dopravní prostor, stejně tak bude postupovat v rámci budoucí přípravy zbylého, dosud nerekonstruovaného, úseku ul. Vídeňská v oblasti Betáně.

Cyklostezka kolem Šeberáku + Olšaňáku a revitalizace oblasti 9♡

MČ: pozemky nad Šeberákem i u Olšanského rybníka vlastní soukromý subjekt

Nabíjecí stanice pro elektromobily (V Zeleném údolí) 2♡

MČ: nabíječka je v plánu v prostoru za radnicí u trafostanice a již v realizaci u restaurace Spojovna. HMP zvažuje zřízení jednoduchých čerpadel z lamp pouličního osvětlení.

Ostatní podněty

Opravit/zpřístupnit zámek a zahradu 24♡

MČ: snaha získat do péče zámek je dlouhodobě neúspěšná, jednání nadále probíhají, v současné době vyzval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (spravuje zámek) HMP, aby si zámek odkoupilo.

Zbourat trafačku než spadne 10♡

MČ: trafačku vlastní soukromý subjekt a čeká na stavební povolení, které podle dostupných informací bude brzy vydáno

Obnovit kino v Kunraticích 12♡

MČ: v případě získání zámku by došlo k rozšíření kulturní nabídky, v létě opět počítáme s letním kinem 

Sběrné suroviny v Kunraticích 5♡ 

MČ: sběrný dvůr je v ulici Dobronická, o novém sběrném místě se neuvažuje, postupně se rozšiřuje sortiment tříděného odpadu u kontejnerových stání

Více sousedských akcí 3♡

Kunratice žijou: V listopadu chystáme drakiádu a na jaře sousedský blešák, ovšem za podmínky příznivé epidemiologické situace

Méně obchodních center 4♡

MČ: MČ nepodporuje či aktivně brání vzniku nových obchodních center (s výjimkou OC na Kunratické spojce a výstavbě prodejny LIDLu na Vídeňské za Kunratickou spojkou vedle autobazaru Gruber.)

Přátelské setkání

Přátelské setkání spolku Kunratice žijou se koná
v pondělí 1. listopadu 2021 od 19 hod.
v salonku restaurace U Bezuchů, K Libuši 73.
Těšíme se na vás!


Naše dílny jsou vždy plné

Informace o datu konání členské schůze

Členská schůze Kunratice žijou z.s. se uskuteční dne 4. listopadu 2021 od 19:00 hod. v prostorách kunratické fary (Kostelní náměstí č. 16). Členská schůze je přístupná pouze členkám a členům spolku. Nečleny spolku, kteří by se schůze rádi zúčastnili, prosíme, aby nás předem kontaktovali na adrese: info@kunratice-zijou.cz

Program schůze:

  1. Zpráva o hospodaření spolku, granty na rok 2022
  2. Plán činnosti na rok 2022
  3. Hlasování o přijetí nových členů
  4. Volba orgánů na následující funkční období

Změna programu vyhrazena.

Setkání spolku

Přátelské setkání spolku Kunratice žijou se koná v pondělí 4. října 2021 od 19 hod. v pivovaru Spojovna, U Kunratického lesa 1801. Těšíme se na vás!

Den bez aut

Pojďte zkusit jeden den bez aut. Kunratice nejsou tak rozlehlé a ani neoplývají příliš členitým terénem, abychom se aspoň jeden den neobešli bez aut.