Povedené akce za námi

Náš jarní swap i blešák se moc vyvedly 🙂 Děkujeme za hojnou účast i přes nepřízeň počasí!

Domácí dobroty moc chutnaly 🙂
Dílničky pro děti lákají zástupy 🙂
Vyrobit takovou budku pro ptáčky je fuška 🙂
Pršelo, ale my to nevzdali. A vyplatilo se. Bylo to skvělé!
Zvířátka si užívala pozornost dětí.

Jak vylepšit Kunratice

Co se chystá v Kunraticích? Zjistili jsme, jaká je situace v tématech, která Vás nejvíce zajímají podle naší zářijové ankety a máme pro Vás řadu zajímavých informací.

Reakce na podněty občanů ze zářijové ankety

Na zářijovém festivalu Zažít město jinak jsme uspořádali anketu „Jak vylepšit Kunratice“, cílem bylo zjistit od obyvatel, sousedů, co je nejvíce pálí. Podněty jsme následně konzultovali jak v rámci našeho spolku, tak se starostkou Městské části Praha-Kunratice Ing. Lenkou Alinčovou a níže Vám přinášíme shrnutí:

Veřejná prostranství, hřiště:

Na hřiště u kravína přidat povrch (kamínky, kůru), je tam za deště bláto 8♡

MČ: přijímá podnět ke zvážení

Posezení na hřišti pod Ohradou 4♡

MČ: zváží vhodné místo pro případné piknikového posezení (stejný typ jako u Ohrady)

Sportoviště pro teenagery: 3♡ měl podnět Hřiště pro starší děti, 3 ♡ workoutové hřiště v Zeleném údolí, ♡ Koloběžková park a ♡ Basketové hřiště

MČ: do budoucna je plán dále rozšiřovat herní zónu u kravína. V Zeleném údolí probíhá komunikace s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně zapůjčení pozemků (kolem stávajícího fotbal.hřiště), na nichž by případně mohly vzniknout herní prvky, své vhodné pozemky tu MČ ani hl. m. Praha nemá. Skate park není v plánu z důvodu špatné zkušenosti z Libuše (problémy s udržením čistoty a bezpečí) a z důvodu, že MČ nemá pozemky dostatečně odlehlé od zástavby (hluk)

Infrastruktura:

Přechod pro chodce na kruhovém objezdu u Penny 9♡ (na straně k Vestci)

MČ: výstavba přechodu je v plánu, projekt nyní čeká na vydání stav. povolení, očekávaná realizace v roce 2022

Stromy v ulici Zelené domky 8♡

MČ: výsadba je v plánu, aktuálně probíhá výběrové řízení na novou výsadbu i ošetření stávající zeleně, realizace letos a v roce 2022 

Chodník v Ještědské 6♡

MČ: čeká na stavební povolení, očekávaná realizace v roce 2022

Opravit lesní cestu od Dolnomlýnského rybníka nahoru k Volze 6♡ 

MČ: cesta patří Lesům hl. m. Prahy, oprava je v plánu, zpracovává se projektová dokumentace v režii MHMP, ale není zajištěno financování. MČ o tom bude nadále jednat s hl. m. Prahou.

Zákaz stání u křižovatky u sokolovny 4♡

MČ: situace by se měla zlepšit po realizaci chodníku v Úhlavské ulici (2022). Čeká se na vydání stavebního povolení

Zjednosměrnit ulici Předškolní (v celé délce) 4♡

MČ: je v plánu, probíhá technická diskuze k dořešení otázek zásobování

Opravit kravín a potok za ním 3♡

MČ: kravín patří soukromému subjektu. Potok patří Lesům hl. m. Prahy, v roce 2022 by měl projít revitalizací spojenou s vytvořením meandrů.

Rekultivace pěšiny za Vernerákem (ulice Ukončená) 2♡

MČ: přijímá podnět, je nutná koordinace s investorem, který vlastní přilehlý pozemek a chystá zde výstavbu, zajištění pěší vazby již bylo podmínkou v jednání

Zóna 30 uvnitř obytných bloků 2♡

MČ: obytné a jinak zklidněné rezidentní zóny je vždy třeba řešit v širším kontextu, pro celou oblast. Zóny již fungují v oblasti od Vídeňské ke kravínu, dále je zpracován projekt na oblast tvořenou ulicemi Vídeňská-Zelené domky-K Libuši, následovat bude oblast od ulice Zelené domky až po sídliště Flora, kde se hledá technicky nejvhodnější řešení

Širší chodník a zábradlí přes hráz Verneráku, přístroj na hlídání rychlosti ♡

MČ: je zpracovávána dokumentace na celkovou opravu hráze a cesty do horních Kunratic, příprava a realizace spadá pod Magistrát a časový plán zatím není znám. Součástí projektu je jak rozšíření chodníku vč. zábradlí, tak úsekové měření rychlosti.

Oprava ulice K Betáni

MČ: na opravu je stavební povolení, financována by však měla být hl. m. Prahou, který na ni zatím nemá peníze. 

Odstranit autovraky (ulice Do Dubin, Ratajova)

MČ: odstraňování autovraků řeší Praha 4, která nestíhá. Podnět k odstranění vraku je možné podat jak přímo na Prahu 4, tak na MČ Kunratice, která zajistí předání příslušnému orgánu.

Ekodoprava

Dokončit asfaltovou cyklo/inline stezku do Vestce 25♡

     MČ: výstavba chybějícího úseku byla zahájena koncem září

 Cyklostezky podél hlavních silnic 13♡

MČ: V přípravě je rekonstrukce komunikací pod cyklotrasou A213 od Kunratické spojky kolem Verneráku k Mlejňáku vč. přizpůsobení cyklistickému provozu a zajištění bezpečného překonání Kunratické spojky.

MČ v rámci budoucí přípravy rekonstrukce ul. Dobronická bude požadovat řešení pěší a cyklistické dopravy na segregovaném tělese mimo hlavní dopravní prostor, stejně tak bude postupovat v rámci budoucí přípravy zbylého, dosud nerekonstruovaného, úseku ul. Vídeňská v oblasti Betáně.

Cyklostezka kolem Šeberáku + Olšaňáku a revitalizace oblasti 9♡

MČ: pozemky nad Šeberákem i u Olšanského rybníka vlastní soukromý subjekt

Nabíjecí stanice pro elektromobily (V Zeleném údolí) 2♡

MČ: nabíječka je v plánu v prostoru za radnicí u trafostanice a již v realizaci u restaurace Spojovna. HMP zvažuje zřízení jednoduchých čerpadel z lamp pouličního osvětlení.

Ostatní podněty

Opravit/zpřístupnit zámek a zahradu 24♡

MČ: snaha získat do péče zámek je dlouhodobě neúspěšná, jednání nadále probíhají, v současné době vyzval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (spravuje zámek) HMP, aby si zámek odkoupilo.

Zbourat trafačku než spadne 10♡

MČ: trafačku vlastní soukromý subjekt a čeká na stavební povolení, které podle dostupných informací bude brzy vydáno

Obnovit kino v Kunraticích 12♡

MČ: v případě získání zámku by došlo k rozšíření kulturní nabídky, v létě opět počítáme s letním kinem 

Sběrné suroviny v Kunraticích 5♡ 

MČ: sběrný dvůr je v ulici Dobronická, o novém sběrném místě se neuvažuje, postupně se rozšiřuje sortiment tříděného odpadu u kontejnerových stání

Více sousedských akcí 3♡

Kunratice žijou: V listopadu chystáme drakiádu a na jaře sousedský blešák, ovšem za podmínky příznivé epidemiologické situace

Méně obchodních center 4♡

MČ: MČ nepodporuje či aktivně brání vzniku nových obchodních center (s výjimkou OC na Kunratické spojce a výstavbě prodejny LIDLu na Vídeňské za Kunratickou spojkou vedle autobazaru Gruber.)

Přátelské setkání

Přátelské setkání spolku Kunratice žijou se koná
v pondělí 1. listopadu 2021 od 19 hod.
v salonku restaurace U Bezuchů, K Libuši 73.
Těšíme se na vás!


Informace o datu konání členské schůze

Členská schůze Kunratice žijou z.s. se uskuteční dne 4. listopadu 2021 od 19:00 hod. v prostorách kunratické fary (Kostelní náměstí č. 16). Členská schůze je přístupná pouze členkám a členům spolku. Nečleny spolku, kteří by se schůze rádi zúčastnili, prosíme, aby nás předem kontaktovali na adrese: info@kunratice-zijou.cz

Program schůze:

  1. Zpráva o hospodaření spolku, granty na rok 2022
  2. Plán činnosti na rok 2022
  3. Hlasování o přijetí nových členů
  4. Volba orgánů na následující funkční období

Změna programu vyhrazena.

Setkání spolku

Přátelské setkání spolku Kunratice žijou se koná v pondělí 4. října 2021 od 19 hod. v pivovaru Spojovna, U Kunratického lesa 1801. Těšíme se na vás!

Na co se můžou děti těšit příští sobotu?

Při plánování naší akce Zažít Kunratice jinak rozhodně nezapomínáme na děti. Malé, velké, skoro dospělé.

Nejmenším věnujeme v programu hned několik bodů. Jistě je potěší bublinová show nebo jóga pro děti. Dál si děti budou moci opět vyzkoušet Vysokou školu kola – jízda na vysokém kole. Pak na ně čekají dvě herničky – jedna od rodinného centra U Motýlků a druhá od skvělé české značky Utukutu.

Nesmíme zapomenout na oblíbené malování na obličej. Dílničky nebudou ani tentokrát chybět. Děti si vyrobí skvělé výrobky.

Pro puberťáky pak chystáme hudební koncerty a yoyo show světoznámého yoyera.

Utukutu

Tomáš Bubák, YOYO Slusny.net

U Motýlků

Pozvánka na akci ZKJ 2021

Milé sousedky, milí sousedé, spolek Kunratice žijou vás zve na druhý ročník akce Zažít město jinak v Kunraticích. 

Minulý ročník byl ve znamení příjemného babího léta a snad i letos tomu nebude jinak. Sejdeme se druhou sobotu v září (11.9.2021) odpoledne opět na Kostelním náměstí. Tento rok se k posezení a odpočinku navíc otevře i farní zahrada. 

Snažili jsme se, aby čas strávený na sousedských slavnostech byl zajímavý pro všechny věkové kategorie. Maminky a hlavně děti se mohou těšit na lekce dětské jógy, kde se naučí správně pracovat s dechem. Následovat bude bublinová show pro nejmenší a přehlídka kouzelných triků s jojem, což jistě ocení teenageři. Pro odvážné návštěvníky slavností připravujeme vysokou školu kola, aby si mohli jízdu i vyzkoušet.

Zájemce o historii Kunratic zveme na komentovanou prohlídku kostela a přilehlé šlechtické hrobky. Poté si mohou odpočinout ve farní zahradě a u šálku čaje vyslechnout povídání o jeho zpracování a historii od znalců z Čajovny setkání.

Na sousedských slavnostech samozřejmě nebude chybět ani hudební doprovod.

Pokud byste se obávali strádání hladem či žízní, místní dodavatelé vás rádi obslouží kunratickým pivem, vínem nebo si pochutnáte u sousedského stánku s domácími dobrotami. 

Nezapomeňte si tedy zapsat do kalendáře sobotní odpoledne 11. září na Kostelním náměstí. Těšíme se na vás!

Výstavba u Volhy

Jistě jste si všimli, že v minulých dnech začala rychlým tempem výstavba na louce naproti vysokoškolské koleji Volha. Pozemek se nachází mezi ulicemi K Verneráku a Ekonomická. Přímo u pozemku je autobusová zastávka Volha (autobusy 177, 203, noční 911). Zemní práce čile pokračují a v okolí je již nyní znát zvýšená frekvence dopravy a to i v době prázdnin. Křižovatka nad kolejí je v pracovní dny rušným místem, proto velká nákladní auta odbočující z hlavní ulice zpomalují provoz. 

Na pozemku budou stát obchody Billa, Pepco, Traficon. Projekt zaštiťuje developer Traxial group. Stavba by měla být podle plánu dokončena v roce 2021 a bude mít celkovou rozlohu 1933 m2. 

Pozemek katastrálně spadá do městské části Kunratice, vlastníkem pozemku je Vysoká škola ekonomická (parcelní číslo 2344/28), která je dlouhodobě pronajala ke komerční výstavbě. S tímto rozhodnutím však naše městská část nesouhlasila a podala odvolání. Stavba byla přesto zahájena. 

Je nutno dodat, že z reakcí obyvatel Kunratic vyplývá, že s výstavbou obchodních služeb rovněž nesouhlasí. My, jako občanský spolek, jsme se o výstavbě dozvěděli se zpožděním. Bohužel tak nebyla možnost jakéhokoliv zásahu z řad obyvatel Kunratic. S touto situací nejsme taktéž spokojeni. V blízkosti dotčené lokality se totiž počítá s další komerční výstavbou obchodního projektu, což enormně zvýší nejen dopravní zátěž celé oblasti. Opakovaně žádáme kunratickou radnici, aby s námi otevřeně komunikovala a nechala nás nahlížet do plánovaných výstaveb. Měli bychom tak možnost stát se účastníky jednání s developery a přispět ke sladění plánované výstavby s veřejným zájmem.pomohli případně vyjednat pro občany aspoň nějaké kompenzace.

Odkaz: https://www.traxial.cz/retail-park-kunratice

Zažít Kunratice jinak podruhé

Jsme velmi rádi, že letošnímu  ročníku sousedských slavností Zažít Kunratice jinak se  se otevře i další součást Kostelního náměstí, kterým je farní zahrada. V jejím stínu naleznete klidné místo s dalším programem našich. Díky spolupráci s čajovnou Setkání si zde poslechnete povídání o čaji, jeho pěstování a historii společně s ochutnávkou. Přidanou hodnotou nabízených čajů je fakt, že jsou fair trade, tedy přímo od pěstitelů. Mezi dalším novinky, které pro vás připravujeme, patří například přednáška o ergonomickém nošení dětí nebo kurz, ve kterém se naučíte základům hry na ukulele. Samozřejmostí bude zázemí pro maminky s malými dětmi včetně přebalovacího pultu. K dispozici budou rovněž venkovní společenské hry. 

Zavítáte-li do kostela svatého Jakuba Většího, budete si moci v krásném barokním interiéru vychutnat hudební vystoupení.Chrámová akustika i samotné prostředí nabídnou jistě neotřelý zážitek. Komentované prohlídky kostela nebudou chybět ani letos, tentokrát ale navštívíte i přilehlou hrobku šlechtického  rodu Korbů z Weidenheimu. 

Za toto obohacení letošního programu bychom chtěli mnohokrát poděkovat panu faráři Vojtěchu Smolkovi, s nímž byla radost spolupracovat. Naše společné chvíle při plánování byly vždy velmi příjemným odpočinkem od všedních pracovních starostí.