Zažít Kunratice jinak 2022

Sobota, plná radosti ze setkávání.

Na Kostelní náměstí se již po třetí sešli sousedé i přespolní, aby oslavili vzájemné soužití v Kunraticích. Protože to je smyslem naší akce Zažít Kunratice jinak. Aspoň na den vyskočíme ze zaběhnutých kolejí a popovídáme si, pobavíme se. Děkujeme,že jste se sešli v tak hojném počtu, děkujeme také všem zúčastněným kteří přispěli k pestrosti a chodu cele akce.

Děkujeme za vaše domácí dobroty, za vaše milá slova, za pomoc se stěhováním a skládáním!

A zde pár fotek. Další budeme přidávat. 🙂

Nešlo nás nenajít 😀
Nabitý program
Kostelní náměstí nám už skoro nestačí 😀
Cirkusové vystoupení společnosti Poprávu bylo plné akce

Již tento víkend Zažít Kunratice jinak

Již tento týden v sobotu se na vás těšíme na Kostelním náměstí. Začínáme v 13:30. Na programu je spousta zábavy.

Kostelní náměstí v sobotu 3.9. opět ožije

Těšit se můžete na hudební vystoupení v skupiny Jakoband v kostele, večer bude zase koncert skupiny Jiný metro. A k večernímu posezení zahraje DJ Blue. Přes den vás čeká bohatý program pro dospělé i děti.

Pomozte nám

Milé sousedky, milí sousedé, chtěli bychom vás poprosit o pomoc s přípravou akce Zažít Kunratice jinak.

2.9. a 3.9. budeme potřebovat pomoct se stavbou stánků na Kostelním náměstí, se stěhováním stolů a vybavení 🙏🪑

Napište nám případně na email info@kunratice-zijou.cz nebo volejte 777 052 315.

Budeme vám moc vděčni za vaši pomoc! 🥰🥰🥰

Povedené akce za námi

Náš jarní swap i blešák se moc vyvedly 🙂 Děkujeme za hojnou účast i přes nepřízeň počasí!

Domácí dobroty moc chutnaly 🙂
Dílničky pro děti lákají zástupy 🙂
Vyrobit takovou budku pro ptáčky je fuška 🙂
Pršelo, ale my to nevzdali. A vyplatilo se. Bylo to skvělé!
Zvířátka si užívala pozornost dětí.

Jak vylepšit Kunratice

Co se chystá v Kunraticích? Zjistili jsme, jaká je situace v tématech, která Vás nejvíce zajímají podle naší zářijové ankety a máme pro Vás řadu zajímavých informací.

Reakce na podněty občanů ze zářijové ankety

Na zářijovém festivalu Zažít město jinak jsme uspořádali anketu „Jak vylepšit Kunratice“, cílem bylo zjistit od obyvatel, sousedů, co je nejvíce pálí. Podněty jsme následně konzultovali jak v rámci našeho spolku, tak se starostkou Městské části Praha-Kunratice Ing. Lenkou Alinčovou a níže Vám přinášíme shrnutí:

Veřejná prostranství, hřiště:

Na hřiště u kravína přidat povrch (kamínky, kůru), je tam za deště bláto 8♡

MČ: přijímá podnět ke zvážení

Posezení na hřišti pod Ohradou 4♡

MČ: zváží vhodné místo pro případné piknikového posezení (stejný typ jako u Ohrady)

Sportoviště pro teenagery: 3♡ měl podnět Hřiště pro starší děti, 3 ♡ workoutové hřiště v Zeleném údolí, ♡ Koloběžková park a ♡ Basketové hřiště

MČ: do budoucna je plán dále rozšiřovat herní zónu u kravína. V Zeleném údolí probíhá komunikace s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně zapůjčení pozemků (kolem stávajícího fotbal.hřiště), na nichž by případně mohly vzniknout herní prvky, své vhodné pozemky tu MČ ani hl. m. Praha nemá. Skate park není v plánu z důvodu špatné zkušenosti z Libuše (problémy s udržením čistoty a bezpečí) a z důvodu, že MČ nemá pozemky dostatečně odlehlé od zástavby (hluk)

Infrastruktura:

Přechod pro chodce na kruhovém objezdu u Penny 9♡ (na straně k Vestci)

MČ: výstavba přechodu je v plánu, projekt nyní čeká na vydání stav. povolení, očekávaná realizace v roce 2022

Stromy v ulici Zelené domky 8♡

MČ: výsadba je v plánu, aktuálně probíhá výběrové řízení na novou výsadbu i ošetření stávající zeleně, realizace letos a v roce 2022 

Chodník v Ještědské 6♡

MČ: čeká na stavební povolení, očekávaná realizace v roce 2022

Opravit lesní cestu od Dolnomlýnského rybníka nahoru k Volze 6♡ 

MČ: cesta patří Lesům hl. m. Prahy, oprava je v plánu, zpracovává se projektová dokumentace v režii MHMP, ale není zajištěno financování. MČ o tom bude nadále jednat s hl. m. Prahou.

Zákaz stání u křižovatky u sokolovny 4♡

MČ: situace by se měla zlepšit po realizaci chodníku v Úhlavské ulici (2022). Čeká se na vydání stavebního povolení

Zjednosměrnit ulici Předškolní (v celé délce) 4♡

MČ: je v plánu, probíhá technická diskuze k dořešení otázek zásobování

Opravit kravín a potok za ním 3♡

MČ: kravín patří soukromému subjektu. Potok patří Lesům hl. m. Prahy, v roce 2022 by měl projít revitalizací spojenou s vytvořením meandrů.

Rekultivace pěšiny za Vernerákem (ulice Ukončená) 2♡

MČ: přijímá podnět, je nutná koordinace s investorem, který vlastní přilehlý pozemek a chystá zde výstavbu, zajištění pěší vazby již bylo podmínkou v jednání

Zóna 30 uvnitř obytných bloků 2♡

MČ: obytné a jinak zklidněné rezidentní zóny je vždy třeba řešit v širším kontextu, pro celou oblast. Zóny již fungují v oblasti od Vídeňské ke kravínu, dále je zpracován projekt na oblast tvořenou ulicemi Vídeňská-Zelené domky-K Libuši, následovat bude oblast od ulice Zelené domky až po sídliště Flora, kde se hledá technicky nejvhodnější řešení

Širší chodník a zábradlí přes hráz Verneráku, přístroj na hlídání rychlosti ♡

MČ: je zpracovávána dokumentace na celkovou opravu hráze a cesty do horních Kunratic, příprava a realizace spadá pod Magistrát a časový plán zatím není znám. Součástí projektu je jak rozšíření chodníku vč. zábradlí, tak úsekové měření rychlosti.

Oprava ulice K Betáni

MČ: na opravu je stavební povolení, financována by však měla být hl. m. Prahou, který na ni zatím nemá peníze. 

Odstranit autovraky (ulice Do Dubin, Ratajova)

MČ: odstraňování autovraků řeší Praha 4, která nestíhá. Podnět k odstranění vraku je možné podat jak přímo na Prahu 4, tak na MČ Kunratice, která zajistí předání příslušnému orgánu.

Ekodoprava

Dokončit asfaltovou cyklo/inline stezku do Vestce 25♡

     MČ: výstavba chybějícího úseku byla zahájena koncem září

 Cyklostezky podél hlavních silnic 13♡

MČ: V přípravě je rekonstrukce komunikací pod cyklotrasou A213 od Kunratické spojky kolem Verneráku k Mlejňáku vč. přizpůsobení cyklistickému provozu a zajištění bezpečného překonání Kunratické spojky.

MČ v rámci budoucí přípravy rekonstrukce ul. Dobronická bude požadovat řešení pěší a cyklistické dopravy na segregovaném tělese mimo hlavní dopravní prostor, stejně tak bude postupovat v rámci budoucí přípravy zbylého, dosud nerekonstruovaného, úseku ul. Vídeňská v oblasti Betáně.

Cyklostezka kolem Šeberáku + Olšaňáku a revitalizace oblasti 9♡

MČ: pozemky nad Šeberákem i u Olšanského rybníka vlastní soukromý subjekt

Nabíjecí stanice pro elektromobily (V Zeleném údolí) 2♡

MČ: nabíječka je v plánu v prostoru za radnicí u trafostanice a již v realizaci u restaurace Spojovna. HMP zvažuje zřízení jednoduchých čerpadel z lamp pouličního osvětlení.

Ostatní podněty

Opravit/zpřístupnit zámek a zahradu 24♡

MČ: snaha získat do péče zámek je dlouhodobě neúspěšná, jednání nadále probíhají, v současné době vyzval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (spravuje zámek) HMP, aby si zámek odkoupilo.

Zbourat trafačku než spadne 10♡

MČ: trafačku vlastní soukromý subjekt a čeká na stavební povolení, které podle dostupných informací bude brzy vydáno

Obnovit kino v Kunraticích 12♡

MČ: v případě získání zámku by došlo k rozšíření kulturní nabídky, v létě opět počítáme s letním kinem 

Sběrné suroviny v Kunraticích 5♡ 

MČ: sběrný dvůr je v ulici Dobronická, o novém sběrném místě se neuvažuje, postupně se rozšiřuje sortiment tříděného odpadu u kontejnerových stání

Více sousedských akcí 3♡

Kunratice žijou: V listopadu chystáme drakiádu a na jaře sousedský blešák, ovšem za podmínky příznivé epidemiologické situace

Méně obchodních center 4♡

MČ: MČ nepodporuje či aktivně brání vzniku nových obchodních center (s výjimkou OC na Kunratické spojce a výstavbě prodejny LIDLu na Vídeňské za Kunratickou spojkou vedle autobazaru Gruber.)

Přátelské setkání

Přátelské setkání spolku Kunratice žijou se koná
v pondělí 1. listopadu 2021 od 19 hod.
v salonku restaurace U Bezuchů, K Libuši 73.
Těšíme se na vás!